POREMEĆAJ RITMA I TEMPA

.   .   .

BRZOPLETOST (BATHARISMUS) JE POREMEĆAJ KOJI KARAKTERIZIRA NESVJESNOST OSOBE O VLASTITOM POREMEĆAJU, OBILJEŽEN JEDNOM KAOTIČNOŠĆU, BRZIM PRIJELAZIMA S JEDNE MISLI NA DRUGU, U NAJVEĆEM BROJU SLUČAJEVA UBRZANIM TEMPOM GOVORA.

PATOLOŠKI SPOR GOVOR (BRADYLALIA) SE JAVLJA KAO POSLJEDICA ORGANSKIH OBOLJENJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA, A NAJČEŠĆE ENDOKRINOLOŠKIH OBOLJENJA. UČESTALIJA JE POJAVA KOD MENTALNO RETARDIRANE DJECE.

BRZOPLETOST (BATHARISMUS) je verbalna manifestacija središnje jezične neuravnoteženosti koja zadire u sve kanale komunikacije (čitanje, pisanje, ritam i općenito u ponašanje), kako u djece tako i u odraslih.

  • sindrom brzopletosti u sebi sadrži brojne poremećaje, pa je kao takav teže prepoznatljiv. Važno je naglasiti da dijete teško prihvaća norme koje mu postavlja okolina, te ono samo postavlja svoje norme po kojima se rukovodi. Svaka igra djetetu brzo dosadi, ono mijenja aktivnosti bez nekog reda, a pritom zaboravlja prethodnu aktivnost.
  • govor djeca svladavaju površno jer nisu usredotočena na govor okoline, često ubacuju neadekvatne pauze, neadekvatnu melodiju, te intonaciju, riječi se nagomilavaju, ponekad dolazi do zamuckivanja, a s polaskom u školu nastaju pridružene poteškoće u čitanju i pisanju.
  • djeca češće dolaze u logopedsku ambulantu zbog nekog drugog poremećaja komunikacije, a rjeđe pod dijagnozom brzopletosti.
  • odrasli se javljaju na terapiju u logopedsku ambulantu najčešće zbog frustracija u komunikaciji s okolinom, te svjesno ulaze u proces terapije motivirani da što bolje i brže uspiju prevladati svoju poteškoću.

Kod PATOLOŠKI SPOROG GOVORA (BRADYLALIE) osobe teško percipiraju govor okoline jer je različitog ritma i tempa od njihovog, što dovodi do nerazumijevanja upućene im informacije.

  • karakteristika govora je produžavanje svih glasova, nazalnost i tromost.
  • potrebno je naglasiti da su i misaoni procesi usporeni, ističe se izrazita nefleksibilnost u reakcijama, a govor je zamoran, razvučen i nejasan.