PREDŠKOLSKA DOB

.   .   .

DIJETE U OVOJ DOBI U POTPUNOSTI KOMUNICIRA, SVE VIŠE RAZMIŠLJA, PREPRIČAVA PROŠLE DOGAĐAJE.

RJEČNIK SE NAGLO RAZVIJA, OBOGAĆUJE, A GLASOVI SU SVI RAZVIJENI.

U artikulaciji još se mogu potkrasti greške u konsonantski zahtjevnijim sklopovima, još postoje neke gramatičke pogreške, u smislu pravilnog korištenja subjekta i predikata i drugih glagolskih vremena. Riječi "blizu" i "daleko" su mu poznate. Počinje glasovna analiza i sinteza.

Dijete neprestano zapitkuje o značenju riječi, o prostoru i vremenu, te uzroku i posljedici.

Počinje koristiti apstraktne riječi i zanima ga njihovo značenje. Rečenica je potpuna, produljena i zastupljene su sve vrste riječi.

Počinje uočavati komparaciju pridjeva lijep, ljepši, najljepši. Razumije redoslijed događanja: prvo ćemo, onda. "Kako", "zašto" i "kada" neprekidno koristi. Počinju pregovaranja i uvjeravanja. Razlikuje se način komunikacije s odraslima i djecom. Smišlja šale i prepričava ih unedogled, upliće maštu u stvarnost. Obožava čitanje priča koje kasnije pretvara u igrokaze. Asocijacije se toliko isprepliću da nerijetko počinje s jednim sadržajem, a završi drugim. Voli zagonetke i pitalice, slaže rimu.

U stanju je izraziti svoj stav i mišljenje, govori o potrebama i osjećajima. Sada se pojavljuje svjesnost o sebi, tjelesnim osobinama, osobinama posjedovanja i preferencije, dijete zna svoju adresu, bitno o obitelji. Nastaje suparništvo - uspoređuje se s drugom djecom, a neuspjeh pokušava prihvatiti.