POREMEĆAJI ČITANJA, PISANJA I RAČUNANJA

.   .   .

VEĆ U PREDŠKOLSKOJ I RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI MOGU SE VRLO DOBRO UOČITI ELEMENTI I TEŠKOĆE KOJE UPUĆUJU NA KASNIJE POTEŠKOĆE U ČITANJU, PISANJU I RAČUNANJU. ZATO JE DOBRO S TERAPIJOM ZAPOČETI ŠTO RANIJE.

SPECIFIČNI POREMEĆAJ ČITANJA (DYSLEXIA), PISANJA (DYSGRAPHIA) I RAČUNANJA (DYSCALCULIA) DIJAGNOSTICIRAMO NA KRAJU DRUGOG RAZREDA AKO JE ODSTUPANJE OD VRŠNJAKA ZNAČAJNO I AKO DJECA NISU USVOJILA ČITANJE I PISANJE.

Nakon usvojenog usmenog govora, dijete počinje pokazivati interes za pisanu riječ, te polako usvaja pisani govor. Svaka specifična operacija, kao pisanje, čitanje i računanje, mora biti sazdana na djetetovom funkcionalnom razvoju.

Dijete u dobi od pete do sedme godine spremno je za usvajanje pisanog izraza. Ono povezuje simbole, predmete i pojave po sličnosti, te povećava interes za slova, pisanu riječ i knjige.

Da bi usvojilo čitanje, pisanje i računanje dijete treba svladati neke bitne predvještine, kao npr. prepoznati vezu između glasa i slova, prepoznavanje prvog i zadnjeg slova ili glasa u riječi, treba rastaviti riječ na slova, slogove i glasove, treba shvatiti njihovu međusobnu povezanost. Vrlo je važno usvojiti orijentaciju na vlastitom tijelu, orijentaciju u prostoru i orijentaciju na papiru. Dijete mora razumjeti pisanu poruku.