POREMEĆAJI ARTIKULACIJE

.   .   .

POREMEĆAJI IZGOVORA ILI POREMEĆAJI ARTIKULACIJE SPADAJU U SKUPINU DYSLALIA, A OČITUJU SE U OMISIJAMA (IZOSTAVLJANJIMA) GLASOVA, SUPSTITUCIJOM (ZAMJENOM) GLASA NEKIM DRUGIM GLASOM I DISTORZIJAMA (NEISPRAVNOM IZGOVORU) GLASOVA.

Ovisno o uzrocima, glasovni sustav pojedinca može biti oštećen u manjoj ili većoj mjeri. Primjerice, kod rascjepa nepca poremećen je praktički čitav glasovni sustav, dok kod organskih i funkcionalnih odstupanja gotovo redovno se radi o skupinama glasova, a ne cijelom sustavu glasova.

  • SIGMATIZAM - odnosi se na neispravan izgovor glasova S Z C Š Ž Č Ć Đ DŽ; najčešće je zahvaćena cijela skupina iako može biti samo dio glasova.
  • ROTACIZAM - po učestalosti je nakon sigmatizma; lako se uočava i prepoznaje kao neispravan glas R.
  • LAMBDACIZAM - obuhvaća neispravan izgovor glasova L i LJ.
  • KAPACIZAM I GAMACIZAM su nazivi za poremećaje glasova K i G. Taj poremećaj ne toleriramo nakon druge godine, već pri primicanju trećoj godini uzimamo u tretman.
  • TETACIZAM I DELTACIZAM - nazivi su za poremećen izgovor glasova T i D.
  • TETIZAM - prelaženje većeg broja konsonanata u T i D, čime osiromašuje govorni sustav za čak 11 glasova: S Z C Č Ć K G Z Ž Š Đ.
  • ETACIZAM je naziv za poremećaj vokala E, koji je ujedno i jedini vokal koji može biti poremećen u sklopu tzv. funkcionalnih dyslalia.