ŠKOLSKA DOB

.   .   .

U DOBI OD ŠESTE I SEDME GODINE DIJETE JE STEKLO SIGURNOST U FONEMATSKOJ ANALIZI I SINTEZI ČIJI SE ELEMENTARNI STUPNJEVI UGLAVNOM RAZVIJU U PREDŠKOLSKOJ DOBI.

U OVOJ DOBI JE POTREBNO SLOŽENIJE IZDVAJANJE PRVOG I POSLJEDNJEG GLASA U RIJEČI, ODREĐIVANJE POZICIJE GLASA U POJEDINOJ RIJEČI, TE KONAČNO ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA GLASOVA U RIJEČI.

Što u školskoj dobi treba biti razvijeno:

  • vještine i funkcije usmenog govora koje su nužne za ovladavanjem pismenog govora (slušna pažnja, fonematski sluh, fonematska percepcija, analiza i sinteza);
  • snalaženje u prostoru i vremenu, vizuo-prostorna percepcija, vizualno i konstruktivno mišljenje (da je dijete u stanju izdvojiti glavne elemente, razlikovati po boji, obliku, položaju u prostoru, broju);
  • razvijenost sukcesivnih funkcija, što razumijeva da dijete planira i obavlja aktivnosti korak po korak pridržavajući se zadanog redoslijeda;
  • fina motorika ruku i prstiju;
  • usavršenost slušno-motoričke koordinacije i organizacije pokreta (govor i pokret usklađeni; smisao za ritam i tempo, memoriju);
  • razvijenost emocionalne inteligencije, koja upućuje na niz emocionalnih osobina (empatija, izražavanje i shvaćanje vlastitih osjećaja, sposobnost samokontrole i samosvladavanja, neovisnost u stavovima i ponašanju, kooperabilnost, upornost, poštovanje, ljubaznost).

Navedene osobine ukazuju na uspješnost djeteta pri uključivanju u školu i daljnji razvoj.