NERAZVIJENI GOVOR

.   .   .

ALALIA JE TERMIN KOJI SE ODNOSI NA NESPOSOBNOST SPONTANOG GOVORNOG RAZVOJA UZ ADEKVATAN SLUH, ZNAČI "BEZ GOVORA".

DIJETE KOJE NIJE GOVORILO NEMA ZABILJEŽENE GOVORNE FUNKCIJE U KORTEKSU I NJIH TEK TREBA IZGRADITI.

Nakon uključivanja djeteta u logopedsku terapiju te početnog razvoja govora, alalia prerasta u vid govorno jezičnog poremećaja, tj. razvojnu disfaziju.

Razvojne disfazije podrazumijevaju patološki nerazvijen govor i jezik kojim se dijete služi za potrebe elementarnog razumijevanja. One predstavljaju složen sindrom fizioloških, lingvističkih, edukativnih i socijalnih problema s osnovnim poremećajem u verbalnoj komunikaciji.

To su poremećaji dubinskih jezičnih struktura jer uz teškoće formiranja glasova zahvaćaju rječnik, semantiku, gramatiku, morfologiju i sintaksu.

Govor se manifestira u velikom broju nedostatka glasova, supstituciji postojećih s nepostojećim, varijabilnim distorzijama, skučenom rječniku, vezan je za neposredne situacije, a rečenice su agramatičke, pojmovno reducirane.

U nekim slučajevima dijete dijelom razumije govor svoje okoline, a kao pomoćni komunikacijski kanal koristi gestu i mimiku.

U najtežim slučajevima dijete ne samo što ne govori nego i ne razumije tuđi govor.