DJELATNOST

.   .   .

CENTAR ZA REHABILITACIJU GOVORA I JEZIKA - APEX SVOJU DJELATNOST TEMELJI NA VIŠEGODIŠNJEM ISKUSTVU LOGOPEDA U RADU S PACIJENTIMA S RAZLIČITIM TIPOVIMA AFAZIJA TE S MULTIPLOM SKLEROZOM.

VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO U RADU S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA, POSEBICE S DJECOM NERAZVIJENA GOVORA.

Iskustvo logopeda, stjecano radom u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju, te u nizu odgojno obrazovnih ustanova, osnova je djelokruga rada logopedskog centra Apex, te obuhvaća:

  • afazije,
  • nerazvijeni govor,
  • dizartrije,
  • poremećaje ritma i tempa,
  • mucanje,
  • dislalije,
  • poremećaje čitanja, pisanja i računanja,
  • poseban program priprema djeteta za polazak u prvi razred osnovne škole,
  • dijagnostiku i obradu (testiranje, nalaz, mišljenje i preporuka logopeda).